Evaluering

Energi Invest Fyn A/S gennemfører for hvert investeringsemne en detaljeret evaluering, der skal give svar på hvorvidt Energi Invest Fyns investeringskriterier kan imødekommes.

Kriterierne kendetegnes ved:

  • Fokusere på energi- og kommunikationsteknologier eller udvikling af tilknyttede serviceydelser
  • Have et stort og realiserbart kommercielt potentiale
  • Kunne tiltrække øvrige investorer eller være i en meget tidlig udviklingsfase
  • Have så stor erhvervsøkonomisk effekt som mulig i regionen.

Kontakt

Energi Invest Fyn A/S
Cortex Park 26
5230 
Odense M
Mobil     +45 31 787 780
The voice of private capital