Strategi

Forretningsmodellen for Energi Invest Fyn A/S knytter først og fremmest til at kommercialisere lovende teknologier og dernæst til aktivt at bidrage til den fynske erhvervsudvikling.   
 
Foruden kapital vil Energi Invest Fyn A/S også tilføre projekter værdi i form af forskningsressourcer fra universiteter eller inddrage øvrige relevante kommercielle samarbejdspartnere.

Investeringsemnerne vil typisk være udviklingsprojekter fra eksisterende virksomheder eller opfindelser fra universiteter, hvor der kan tilføres kapital, forskningsressourcer og kommercielle samarbejdspartnere.

Processen vil ofte foregå i 3 faser:

  1. Nøje udvælgelse af projekter og patentansøgte teknologier med stort kommercielt potentiale.
  2. Investering i projektselskaber, der sammen med virksomheder, investorer og forskningsinstitutioner kommercielt modner teknologierne.
  3. Salg af projektselskaber eller udlicensiering af deres teknologier.

Kontakt

Energi Invest Fyn A/S
Cortex Park 26
5230 
Odense M
Mobil     +45 31 787 780
The voice of private capital